Język niemiecki na egzaminie maturalnym – porównanie ze względu na rejony

W Polsce znajduje się jedenaście Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, które każdego roku nie tylko przygotowują a później sprawdzają testy maturalne, ale również udostępniają wyniki poszczególnych egzaminów. Podczas pisemnego egzaminu z języka obcego nowożytnego (na przykład języka niemieckiego), maturzyści muszą wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu czytanego i słuchanego a także wypowiadania się na piśmie w różnych formach użytkowych- formalnych lub nieformalnych.

W 2013 r. język niemiecki zdawało 45 tysięcy osób (co stanowiło 12% wszystkich zdających egzamin maturalny), w tym do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 4396 maturzystów. Jak wynika z danych statystycznych podawanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne język niemiecki wybrało najwięcej maturzystów (na poziomie podstawowym 10895 zdających, a na poziomie rozszerzonym 1072) z rejonu sprawdzanego przez OKE w Poznaniu. Najmniej zainteresowani tym językiem obcym okazali się natomiast maturzyści z województwa Podlaskiego (zaledwie 470 zdających przedmiot na poziomie podstawowym i 73 na rozszerzonym), których matury sprawdzała OKE w Łomży.

Zobacz również: Matura pisemna z języka niemieckiego- trochę zasad, trochę danych statystycznych

Biorąc pod uwagę poziom podstawowy najlepiej wypadło województwo mazowieckie, gdzie średni wynik wyniósł 63%, najwyższą średnią punktów na poziomie rozszerzonym mogło natomiast pochwalić się województwo śląskie- 75%. Najsłabiej, jeśli chodzi o poziom podstawowy wypadło województwo pomorskie, gdzie średni wynik to 55%, natomiast w przypadku poziomu rozszerzonego województwo warmińsko- mazurskie- 66%. Najwyższa zdawalność wystąpiła w województwach dolnośląskim i opolskim- 92,2% sukcesów, ogólnie oscylowała ona jednak w granicach 88-92%.